Co­rre­lin­gua en A Estrada con 1.500 ra­pa­ces

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA -

Ho­xe • A par­ti­res das 10.30 ho­ras • Pra­za da

Fei­ra • A Estrada • Máis de 1.500 ra­pa­ces da Estrada, For­ca­rei e Si­lle­da par­ti­ci­pan ho­xe no Co­rre­lin­gua, a carreira lú­di­ca a prol do ga­lle­go. Os par­ti­ci­pan­tes con­cen­tra­rán­se ás 10.30 na Pra­za da Fei­ra. Al 11.00 co­men­za­rá o per­co­rri­do po­las rúas do cas­co ur­bano pa­ra re­tor­nar ás 12.00 e se­guir con no­vas ac­ti­vi­da­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.