Con­cer­to da co­ral e a Ban­da Xu­ve­nil

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

A Ban­da Xu­ve­nil de La­lín con San­tia­go Me­lla ao fron­te e a Co­ral de La­lín ofre­ce­ron on­te po­lo se­rán un con­cer­to das Le­tras Ga­le­gas pa­ra fes­te­xar a lin­gua. Ti­vo lu­gar a par­ti­res das 17.30 ho­ras. Es­ta­ba pre­vis­to que nes­ta oca­sión as dúas for­ma­cións la­li­nen­ses es­trea­rán co­mo es­pa­zo es­cé­ni­co a Pra­za in­te­rior do Con­ce­llo, pe­ro a chu­via o im­pe­diu co que se tras­la­dou o ves­tí­bu­lo do con­sis­to­rio que se en­cheu de pú­bli­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.