Mer­ca­di­llo so­li­da­rio de li­bros ma­ná na Pra­za da Igre­xa de Silleda

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

A Con­se­lle­ría de Edu­ca­ción, o CEIP de Silleda, o Ra­món de Va­len­zue­la da Ban­dei­ra e o IES Pin­tor Col­mei­ro xun­to co Con­ce­llo ce­le­bran ma­ñá a ter­cei­ra edi­ción de Li­bros na rúa, un mer­ca­di­llo so­li­da­rio que pon á ven­ta exem­pla­res de se­gun­da man a un eu­ro. A re­ca­da­ción des­tí­na­se a Silleda So­li­da­ria. Te­rá lu­gar na Pra­za da Igre­xa ma­ñá, día 19, de 11.00 a 19.00 ho­ras. Ás 11.45 ho­ras Da­dá o Duen­de ofre­ce­rá un mi­ni­con­to e ás 18.15 ho­ras te­rá lu­gar un­ha se­sión de con­tos so­li­da­rios.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.