Pro­fe­so­ra e con­ce­llei­ra do PP de La­lín.

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA -

Den­de o ano 2000 é pro­fe­so­ra de edu­ca­ción se­cun­da­ria, na es­pe­cia­li­da­de de de­bu­xo, sen­do a súa prin­ci­pal ocu­pa­ción. Un tra­ba­llo que com­par­te co seu car­go de con­ce­llei­ra do PP en La­lín den­de o ano 2015 e co­la­bo­ra con di­fe­ren­tes aso­cia­cións.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.