Los ja­ba­líes arra­sa­ron fin­cas en­te­ras en Si­lle­da y A Es­tra­da

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

Los ja­ba­líes vol­vie­ron a ha­cer de las su­yas y los ga­na­de­ros y Unións Agra­rias de­nun­cias los des­tro­zos en fin­cas en­te­ras de Si­lle­da y A Es­tra­da que aca­ba­ron arra­sa­das. An­to­nio Vi­xi­de de Gra­ba apun­ta que «non ten tra­za, ve­mos dous ou tres en ca­da fin­ca». A él le de­ja­ron des­tro­za­das tres hec­tá­reas apun­tan­do que «o res­to da xen­te es­tá igual e en Si­lle­da ao la­do do pue­blo des­tro­za­ron un­ha hec­tá­rea», Unións pi­de a los afec­ta­dos que de­nun­cien los da­ños. Ro­mán San­ta­lla apun­ta que la Xun­ta «prohí­be os ca­za­do­res fa­cer ba­ti­das e tam­pou­co dei­xa alon­xa­los das fin­cas apor­tán­do­lle ali­men­to» de­man­da por la so­cie­dad de ca­za de Si­lle­da.

Des­tro­zos en una fin­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.