«Es­tá nun es­pa­zo pú­bli­co, que se vaia»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PONTEVEDRA -

Con una ban­de­ra ga­lle­ga a la es­pal­da, Ro­sa María Gra­ne­ro se dis­po­nía ayer a ini­ciar la mar­cha ha­cia Lou­ri­zán pa­ra pro­tes­tar con­tra En­ce. ¿Por qué? «Es­tá ubi­ca­da nun es­pa­zo que é pú­bli­co, non nuns te­rre­nos pri­va­dos, que se vaia, non a que­re­mos aí, non ten ló­xi­ca que se que­de». Ro­sa María, de Pon­te­ve­dra, in­ci­día en que ella es as­má­ti­ca «e con to­do is­to res­pi­ro moi­to peor», ma­ni­fes­tó.

Ro­sa Gra­ne­ro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.