Me­llor pre­sen­ta­ción.

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA -

Ob­ti­vo a dis­tin­ción de «Me­llor pre­sen­ta­ción» na XVII edi­ción da Fei­ra do Co­ci­do, na ce­le­bra­ción do pri­mei­ro Con­cur­so Gas­tro­nó­mi­co que pro­mo­ve­ra a co­mi­sión or­ga­ni­za­do­ra, nun even­to con­vo­ca­do a ni­vel de to­da a zo­na can­do a fei­ra era aín­da de ín­do­le co­mar­cal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.