A empanada, se é de mi­llo, moi­to me­llor

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PONTEVEDRA -

É a empanada un­ha de­sas re­cei­tas tra­di­cio­nais que aín­da sub­sis­ten en moi­tos re­cun­chos. Pe­ro on­de sen dú­bi­da aca­dou a ex­ce­len­cia foi en Ga­li­cia. On­te, a aso­cia­ción cul­tu­ral e de­por­ti­va de Cordeiro ce­le­brou, e de que ma­nei­ra, es­ta ver­da­dei­ra «de­li­ca­tes­sen». De mi­llo, cla­ro. E de me­xi­llóns, atún, zor­za, ce­bo­la con azu­cre .... Un­ha de­li­cia.

FO­TO M. IRAGO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.