El PP ale­ga que Cuí­ña de­jó las re­des pa­ra no es­cu­char «o cla­mor do po­bo»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El PP de La­lín pre­gun­ta al al­cal­de si las que­jas de la opo­si­ción que le lle­ga­ron fue de los mis­mos em­pre­sa­rios y ve­ci­nos a los que «en­si­nou os wa­saps de Rue­da, dos que aín­da non deu nin­gun­ha ex­pli­ca­ción». Di­cen que a ellos to­das las que­jas que les lle­gan tie­nen que ver «co aban­dono do ru­ral, do Pon­ti­ñas, das zo­nas ver­des e dun go­berno su­pe­ra­do». Pi­den tran­qui­li­dad al re­gi­dor ale­gan­do que aban­do­nó las re­des so­cia­les «pa­ra non es­coi­tar o cla­mor do po­bo fa­lán­do­lle das súas in­com­pe­ten­cias» y le acu­san de re­tra­sar el pre­su­pues­to pa­san­do «pre­to de 150 días en dúas quen­das sen mo­ver fi­cha».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.