Ri­car­do Ter­cei­ro pre­sen­tó su li­bro so­bre A Baiu­ca.

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA -

En un sa­lón de ac­tos aba­rro­ta­do de pú­bli­co, con am­plia pre­sen­cia de de­por­tis­tas, Ri­car­do Ter­cei­ro pre­sen­tó su obra «A Baiu­ca. A im­pli­ca­ción dun po­bo», con par­ti­ci­pa­ción de Se­cho Ges­to­so, Co­ta y el al­cal­de Jo­sé López.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.