Un­ha die­ta axei­ta­da.

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA -

Apos­tar po­la in­xes­ta de ver­du­ras, le­gu­mes, froi­tos se­cos, acei­te de oli­va, pes­ca­do azul, froi­tas e ce­reais ade­mais de in­cre­men­tar a prác­ti­ca de de­por­te en­tre os ne­nos posto que a tra­vés do exer­ci­cio se quei­man ca­lo­rías e se eli­mi­na a gra­xa so­bran­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.