Ho­me­na­xe a Emilio Araú­xo en Pa­ra­da de Sil

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

Pa­ra­da de Sil ho­me­na­xeou on­te ao fi­ló­so­fo, et­nó­gra­fo e es­cri­tor Emilio Araú­xo, afin­ca­do en La­lín. O au­tor che­gou hai 40 anos ao con­ce­llo ou­ren­sán, on­de mer­cou ca­sa na al­dea de Sa­car­de­bois. Ten alí un poe­mu­seo, no que ca­da ob­xec­to fa­la e trans­mi­te a her­dan­za dos an­ter­gos; na súa tra­xec­to­ria cul­tu­ral, des­ta­can ta­mén as súas pes­cu­das nos en­troi­dos, den­de o de La­za aos de Ma­ce­da e Chan­ta­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.