Mú­si­ca tra­di­cio­nal en Si­lle­da

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - FOTO MIGUEL SOUTO

Si­lle­da vol­veu fa­cer da mú­si­ca tra­di­cio­nal un­ha das prin­ci­pais pro­ta­go­nis­tas da ce­le­bra­ción do Día das Le­tras Ga­le­gas. Foi na oitava edi­ción dun fes­ti­val que con­tou nes­ta oca­sión con Aires de Tras­de­za, pan­de­re­tei­ras A Xa­ri­za e de Sia­dor, gru­po de gai­tas Os Car­quei­xas, gai­tei­ros A Pe­rei­ri­ña, O son da Fer­ven­za, Sin Son Ghai­tei­ros e a au­la tra­di­cio­nal da Es­co­la Mu­ni­ci­pal de Si­lle­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.