En­tre a au­ga... e as es­tre­las.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO SU­SO PE­NA

Ca­mi­ñar por Gui­ti­riz é doa­do e es­tá cheo de ali­cien­tes: pó­de­se per­co­rrer un trei­to do Ca­mi­ño Nor­te, que atra­ve­sa es­ta fer­mo­sa pon­te de San Al­ber­te, ou co­ller a Ru­ta da Au­ga, ou to­mar a Ru­ta da Pe­dra e da Au­ga, por lu­ga­res ven­ce­lla­dos co poe­ta Díaz Cas­tro. Nes­te con­ce­llo, po­la lim­pe­za do am­bien­te, mes­mo hai pa­ra­xes axei­ta­dos, na vi­la e nos arre­do­res, pa­ra ob­ser­va­cións as­tro­nó­mi­cas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.