Fon­dos su­cos na te­rra.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TOS ÓS­CAR CELA

O cas­tro de Saa, si­tua­do na pa­rro­quia de Bal­tar e ob­xec­to de es­tu­dos nos úl­ti­mos tem­pos, amo­sa o va­lor pa­tri­mo­nial dun con­ce­llo de for­tes pe­ga­das his­tó­ri­cas, co­mo o seu ven­ce­llo coa ori­xe da dio­ce­se min­do­nien­se. Pa­sear po­las bei­ras flu­viais é po­si­ble en Bre­to­ña e ta­mén en Fon­mi­ñá, co­ñe­ci­do lu­gar on­de o Mi­ño xa co­me­za a co­brar for­ma an­tes de se­guir po­la Te­rra Chá.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.