Un lu­gar de trán­si­to.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO CAR­LOS CAS­TRO

Es­ta his­tó­ri­ca pon­te so­bre o río Mi­ño ao seu pa­so por Rá­ba­de amo­sa que aín­da que o mu­ni­ci­pio é de re­cen­te crea­ción a súa tra­xec­to­ria é moi lon­ga, xa que por ela ti­ve­ron que atra­ve­sar mi­les e mi­les de per­soas que fa­cían, por exem­plo, o Ca­mi­ño Real. Pe­ro en Rá­ba­de o Mi­ño co­bra for­za e xe­ra ín­suas po­las que se po­de pa­sear e des­can­sar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.