Be­le­za na­tu­ral.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO AL­BER­TO LÓ­PEZ

O Val do Lán­ca­ra ate­sou­ra ri­que­za pai­sa­xís­ti­ca, na­tu­ral e pa­tri­mo­nial de abon­do pa­ra di­cir que é un­ha xoia por des­cu­brir. As súas áreas re­crea­ti­vas, co­mo es­ta do río Sa­rria ao seu pa­so po­la Po­bra de San Xiao, ou o río Neira e a súa pon­te de Carracedo, ben pre­to de on­de na­ceu a fa­mi­lia de Fi­del Cas­tro, o de­mos­tran. Se se pre­fi­re as gran­des ex­ten­sión, pa­ga a pe­na su­bir ao mirador da Pe­drei­ra e ad­mi­rar to­da a in­men­si­da­de dun val de so­ños.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.