Fu­sión de na­tu­re­za.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO AL­BER­TO LÓ­PEZ

No Cor­go, o río Mi­ño co­bra o seu maior pro­ta­go­nis­mo ao re­ci­bir a au­ga de afluen­tes, es­pe­cial­men­te do Neira, con­ver­tin­do a pai­sa­xe des­te mu­ni­ci­pio nun es­pec­tácu­lo. Pe­ro xa nas te­rras do in­te­rior, des­ta­can os cam­pos da fei­ra, co­mo es­te de Go­meán, con ex­plo­sión de ou­tono, ou o de Adai, on­de moi pre­to se le­van­tou un fa­mo­so pa­zo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.