Ao pé dos An­ca­res.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO SABELA

Ba­ra­lla, e o seu val do Neira, te­ñen es­pa­zos on­de a na­tu­re­za co­bra pro­ta­go­nis­mo, des­ta­can­do a súa área re­crea­ti­va na vi­la. Pe­ro ta­mén ten abon­do­so pa­tri­mo­nio, co­mo es­ta xoia ro­má­ni­ca, con frescos in­cluí­dos, de San Mar­ti­ño de Ber­se­los.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.