Os pa­zos e o Ulla.

La Voz de Galicia (Deza) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO PRADERO

Aín­da que na­ce en Ol­ve­da (An­tas) aos pou­cos me­tros en­tra en Mon­te­rro­so un dos ríos prin­ci­pais de Ga­li­cia, o Ulla. Nes­te mu­ni­ci­pio pó­de­se go­zar das súas au­gas na área re­crea­ti­va da Pe­ne­la. Ta­mén es­ta­mos nas te­rras dos pa­zos, co­mo o de San Miguel de Pe­nas, con to­rre in­cluí­da, ou o da La­xe, na vi­la de Mon­te­rro­so. O Ca­mi­ño Fran­cés dei­xa a súa pre­sen­za con igre­xas ro­má­ni­cas, co­mo No­ve­lúa ou Li­gon­de, on­de pre­to es­tá o fa­mo­so cru­cei­ro de La­mei­ros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.