Exer­ci­cio de mo­rri­ña teatral

21 .00 “GET BACK”

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA -

A co­me­dia que na­rra as his­to­rias de cin­co ga­le­gos re­si­den­tes en Lon­dres que se ato­pan ca­sual­men­te nun va­gón do me­tro le­van­ta ma­ñá o te­lón da tem­pa­da teatral de Vi­la­gar­cía. A obra es­tá in­ter­pre­ta­da por Al­fon­so Agra, Fe­de­ri­co Pé­rez, Ta­ma­ra Ca­no­sa, Mi­guel Gui­do e Mer­ce­des Cas­tro.

VI­LA­GAR­CÍA. AU­DI­TO­RIO. 5 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.