CHOTOKOEU

Che­gou a ho­ra da des­pe­di­da

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Seis con­cer­tos son os que lle que­dan ao Ata Sem­pre Tour an­tes de que o 29 de de­cem­bro Chotokoeu po­ñan, na sa­la Ga­ru­fa da Co­ru­ña, fin a dez años de exis­ten­cia. Ase­gu­ran es­tar cheos de emo­cións po­lo que non é di­fí­cil adi­vi­ñar que ca­da un des­tes con­cer­tos vai ser un­ha des­co­mu­nal fes­ta.

BUEU. ATURUXO.

7 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.