Ata Scar­lett O’Ha­ra es­tá na col­mea

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - DE LIBROS | VERSOS EN LA BOCA -

Os poe­mas son nes­te Cuar­to con mel e agui­llón, ocos e ce­las, cai­xas sor­pre­sa. Abri­mos un­ha: «Sa­bes can­do nas mu­dan­zas /se es­cri­be nas cai­xas / a pa­la­bra / FRÁXIL? / -pois igual-». Nes­te li­bro, me­llor obra poé­ti­ca da se­gun­da Ga­la do Li­bro Ga­le­go no 2017, a lem­bran­za ten a ca­ra fría da li­ber­da­de, o hu­mor re­fres­ca. E Scar­lett O’Ha­ra bor­da un­ha fra­se na col­mea.

“O CUAR­TO DAS ABELLAS” AN­TÍA OTERO EDI­TO­RIAL XE­RAIS PÁ­XI­NAS 78. 11,90 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.