MAR DE MA­RES

O mar, cou­sa de to­dos

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGEN­DA . FIN DE SE­MA­NA -

Ex­po­si­cións, obra­doi­ros, mer­ca­do, gas­tro­no­mía… Mandy Bar­ker, un­ha das fo­tó­gra­fas máis lau­rea­das do mo­men­to, se­rá a res­pon­sa­ble da ex­po­si­ción des­te ano. www.fes­ti­val­de­ma­res.es

ATA O DO­MIN­GO. A CO­RU­ÑA. VA­RIOS ES­CE­NA­RIOS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.