NOI­TE FE­CHA­DA

Pre­sen­ta­ción «mun­dial»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA - TEX­TO: CAR­LOS CRES­PO

Co­mo eles mes­mos anun­cian a de es­ta noi­te se­rá a «pre­sen­ta­ción mun­dial» en di­rec­to do seu se­gun­do dis­co, A ver­jon­sa do ja­lle­jo. Iso si, pre­sén­tano sen ca­se saír da ca­sa, no lo­cal que os veu na­cer, cre­cer e ago­ra ha­be­rá que di­cir ta­mén que ma­du­rar por­que, sen che­gar a sen­tar a ca­be­za, nes­te dis­co hai moi­to máis gru­po.

BA­RRAN­TES. EN­CON­TRO. DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.