Por­ta Miñá

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Portada -

Re­cu­pe­ra­ción da pra­za xun­to á por­ta da Mu­ra­lla máis an­ti­ga, coa que se deu res­pos­ta a un­ha pe­ti­ción dos negocios da zo­na. Ade­mais, reur­ba­ni­zou­se a vía tras o arran­xo da fon­te his­tó­ri­ca, pa­ra o que se che­gou a un acor­do coa Xun­ta.

DES­POIS

AN­TES

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.