San Mar­cos

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Portada -

Peo­na­li­za­ción da rúa, re­cu­pe­ra­ción de dous ca­le­llóns, acon­di­cio­na­men­to dos xar­díns e aper­tu­ra ao uso pú­bli­co. A ac­tua­ción afec­tou a un ám­bi­to de 8.000 me­tros ca­dra­dos, dos ca­les 2.800 son xar­díns.

DES­POIS

AN­TES

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.