ATA­QUE ES­CAM­PE

Ago­ra en for­ma­to de sex­te­to

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA -

Ata­que Es­cam­pe arrin­can a se­gun­da par­te da xi­ra de pre­sen­ta­ción do seu Pri­mei­ros bi­cos in­cor­po­ran­do á súa for­ma­ción ao te­clis­ta Álex Sal­guei­ro (Ma­lan­dró­me­da, Ga­le­goz...). Nes­te con­cer­to es­ta­rán ade­mais acom­pa­ña­dos por Tan­xu­guei­ras e po­las mo­zas lo­cais Máis boas cás pa­ta­cas.

TEO. AU­DI­TO­RIO DA RA­MA­LLO­SA. DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.