Os na­cio­na­lis­tas re­cla­man que se aca­be o Plan Pa­ra­dai

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - LUGO -

O por­ta­voz do BNG no Con­ce­llo la­men­tou que o go­berno da Xun­ta e o seu de­le­ga­do en Lu­go «non apos­ten por dar un­ha so­lu­ción aos pro­ble­mas de Lu­go». O con­ce­llei­ro Ru­bén Arro­xo cri­ti­cou que se vol­ve­ra a anun­ciar un no­vo es­tu­dio da in­ter­mo­dal can­do o Plan Pa­ra­dai es­tá sen re­ma­tar.

Os con­ce­llei­ros Arro­xo e Mai­te Fe­rrei­ro, on­te na zo­na da es­ta­ción de tren.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.