Con­vo­ca­do o cer­ta­men de con­tos e re­la­tos Tra­pe­ro Pardo

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - LUGO -

Ata o 20 de no­vem­bro po­de­rán pre­sen­tar­se por triplicado os tra­ba­llos que se pre­sen­ten á edi­ción 23 do cer­ta­me de con­tos e re­la­tos cur­tos Tra­pe­ro Pardo, que con­vo­ca o Con­ce­llo de Lu­go. Os pre­mios os­ci­lan en­tre os 200 e os 70 eu­ros na ca­te­go­ría de 12 a 14 anos e de 250 a 100, pa­ra os par­ti­ci­pan­tes que non pa­sen de 18 anos, ida­de má­xi­ma pa­ra con­cur­sar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.