FOR­MA­CIÓN FÍ­SI­CA

La Voz de Galicia (A Coruña) - XL Semanal - - Magazine En Primer Plano -

Hay cla­se de for­ma­ción fí­si­ca to­dos los días. La ins­ti­tu­ción cuen­ta con pa­be­llón, pis­ta de atle­tis­mo, cam­po de fút­bol o rugby, pis­ci­nas, gim­na­sios, ta­ta­mi, pis­ta de pen­tatlón mi­li­tar, are­na ecues­tre...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.