Bio­gra­fía.

La Voz de Galicia (A Coruña) - XL Semanal - - Sumario -

Ti­na Mo­dot­ti, ac­triz, fo­tó­gra­fa, re­vo­lu­cio­na­ria, es­pía, en­fer­me­ra... Un li­bro cuen­ta la vi­da in­tré­pi­da de es­ta ita­lia­na de le­yen­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.