Pi­ñei­ro re­ci­be a Los Pan­chos na súa no­va xi­ra

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

Aín­da que non son Los Pan­chos ori­xi­nais, fa­le­ci­dos fai anos, os seus her­dei­ros vol­ven aos es­ce­na­rios des­pois de vin­te anos se­pa­ra­dos, e Xo­sé Ma­nuel Pi­ñei­ro os re­ci­be en Bam­bo­leo. O show ta­mén ten es­pa­zo pa­ra o ta­len­to ga­le­go, co­mo Da­vi­de Sal­va­do, que ga­ñou o World Mu­sic Ex­po 2014 po­lo seu es­pec­tácu­lo O la­drón de amo­ro­sos, xun­to co acor­deo­nis­ta San­ti Cri­bei­ro e o per­cu­sio­nis­ta Cris­tian Sil­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.