A Fes­ta da La­bra­da de Pon­tea­reas

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

O pro­gra­ma ache­ga ho­xe aos es­pec­ta­do­res un­ha ce­le­bra­ción dis­tin­ta e moi tra­di­cio­nal, pe­ro en que a pre­sen­za gas­tro­nó­mi­ca es­ta­rá ase­gu­ra­da: a Fes­ta da La­bra­da, un­ha com­ple­ta xor­na­da la­bre­ga á an­ti­ga usan­za que fi­xe­ron os ve­ci­ños da pa­rro­quia de Fo­za­ra, no con­ce­llo pon­te­ve­drés de Pon­tea­reas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.