Un­ha vi­si­ta a Pon­te­ve­dra con Cé­sar Por­te­la

La Voz de Galicia (Lugo) - - ALTA DEFINICIÓN -

É un dos ar­qui­tec­tos máis co­ñe­ci­dos de Ga­li­cia da se­gun­da me­ta­de do sécu­lo XX: Cé­sar Por­te­la, e Ma­nuel Man­qui­ña fa­la­rá con el no es­pa­zo O ga­to con bo­tas. O ac­tor es­ta­rá na ca­sa do ar­qui­tec­to, per­co­rre­rá a ci­da­de pon­te­ve­dre­sa e vi­si­ta­rá al­gúns dos lu­ga­res em­ble­má­ti­cos que reha­bi­li­tou o es­pe­cia­lis­ta, quen se con­si­de­ra un ar­te­sán da edi­fi­ca­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.