García Jua­nes non lo­grou dar a vol­ta a Ga­li­cia, de­bi­do ao frío

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

O aven­tu­rei­ro lu­gués García Jua­nes non con­se­guiu dar a vol­ta a Ga­li­cia no de­no­mi­na­do Re­to 3, un­ha ini­cia­ti­va coa que pre­ten­día dar a co­ñe­cer os pro­ble­mas das per­soas con en­fer­mi­da­des men­tais. En Si­lle­da aban­do­nou por mor do frío. Só le­va­ba un mono, e tres eu­ros de co­mi­da nos pe­tos. En Ou­ren­se ti­vo que dur­mir nun co­lec­tor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.