Na­ta­lia e Geor­gie Dann pa­ra re­ci­bir o ve­rán

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

Luar es­ta­rá de­di­ca­do ho­xe á che­ga­da do ve­rán. E, co­mo non po­día ser dou­tro xei­to, re­ci­bi­rá un dos gran­des da can­ción es­ti­val: Geor­gie Dann. O ar­tis­ta in­ter­pre­ta­rá Ya es­tán aquí las fies­tas e un mix dos seus gran­des éxi­tos. Ade­mais, o pro­gra­ma da Te­le­vi­sión de Ga­li­cia con­ta­rá coas ac­tua­cións de Na­ta­lia, Los Dia­blos, Fór­mu­la V, Ro­za­lén e Trián­gu­lo de Amor Bi­za­rro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.