Lem­bran­do a tra­xe­dia do «Bo­ni­faz»

La Voz de Galicia (Lugo) - - | | | 64 Alta Definición -

O pro­gra­ma Náu­fra­gos de­di­ca ho­xe o seu es­pa­zo a un­ha das tra­xe­dias do mar máis re­cor­da­das: o in­cen­dio e afun­di­men­to do Bo­ni­faz, un pe­tro­lei­ro que en 1964 foi gol­pea­do por ou­tro á al­tu­ra de Fis­te­rra, ac­ci­den­te no que mo­rre­ron 25 dos 50 tri­pu­lan­tes, moi­tos de­les de Mu­ros e Pon­te­deu­me. Ta­mén se re­cor­da­rá o afun­di­men­to do Har­vest del Mar, un pes­quei­ro ga­le­go que fae­na­ba en Su­dá­fri­ca en 1973.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.