O PAI TAM­BRE

La Voz de Galicia (Lugo) - - Barbanza -

O río Tam­bre déi­xa­se no­tar na ar­qui­tec­tu­ra de cons­tru­cións co­mo a de Pon­te­na­fon­so ou o pa­zo do mes­mo no­me que a con­ca flu­vial, pe­ro ta­mén na pai­sa­xe e na for­ma de vi­da dos re­si­den­tes nos con­ce­llos por on­de dis­co­rren as súas au­gas en di­rec­ción ao mar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.