Os có­mics de Pa­co Váz­quez

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

Man­qui­ña es­ta­rá co exal­cal­de da Co­ru­ña e exem­bai­xa­dor no Va­ti­cano Pa­co Váz­quez, quen abri­rá as por­tas das súas ca­sas da Co­ru­ña e de Gan­da­río e amo­sa­rá a súa bi­blio­te­ca, que con­tén un­ha das mei­ran­des co­lec­cións de có­mics de Es­pa­ña. LA SEX­TA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.