Los Xo­gos do Ei­xo reúnen a 2.000 jó­ve­nes

La Voz de Galicia (Lugo) - - Agenda -

De hoy al do­min­go • Lu­go, Sa­rria, Mon­for­te • Los XII Xo­gos do Ei­xo Atlán­ti­co co­mien­zan hoy con ca­si 2.000 jó­ve­nes de Ga­li­cia y Por­tu­gal. A las 18.00 par­ti­rá el des­fi­le de los de­por­tis­tas des­de San Mar­cos has­ta San­ta Ma­ría, acom­pa­ña­dos por ro­ma­nos y cas­tre­xos de Lu­go, ca­be­zu­dos de No­sa Se­ño­ra de Ago­nía, ci­ga­rróns de Ve­rín y ca­re­tos de Ma­ce­do de Ca­va­lei­ros y Bra­ga­nça.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.