On­di­ne: A len­da do mar

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

01.15 FAN­TÁS­TI­CO TVG EE.UU., Irlanda. -2009. 94 min. Di­rec­tor: Neil Jor­dan. In­tér­pre­tes: Co­lin Fa­rrell, Alic­ja Ba­chle­da-Cu­rus. Sem­pre coa súa Irlanda, un sen­ti­do con­to de fa­das no que un pes­ca­dor ato­pa nas súas re­des a un­ha nin­fa ma­ri­ña que cam­bia­rá as súas vi­das.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.