Ca­me­la pre­sen­ta o dis­co «Me me­tí en tu co­ra­zón»

La Voz de Galicia (Lugo) - - ALTA DEFINICIÓN -

O pro­gra­ma pre­sen­ta­do por Xo­sé Ma­nuel Ga­yo­so con­ta­rá coa ac­tua­ción es­te­lar de Ca­me­la. Ta­mén se dispu­tará a no­ve­na edición de Miss Va­ca. O con­cur­so con­ta­rá cos me­llo­res exem­pla­res do ani­mal das ca­tro pro­vin­cias ga­le­gas. Ade­mais, su­birán ao es­ce­na­rio o can­tau­tor ou­ren­sán Emi­lio Rúa, os xe­mel­gos Cor­tés, a or­ques­ta Su­per­fa­ma e a de Pan­ta­de­tei­ras sen Fron­tei­ras.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.