El pre­si­den­te de la Dipu­tación, en el Re­su­rrec­tion Fest

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

O Pre­si­den­te da Depu­tación, Da­río Cam­pos, e a al­cal­de­sa de Vi­vei­ro, Ma­ría Lou­rei­ro, asis­ti­ron on­te á cons­ti­tu­ción do Posto de Man­do Avan­za­do (PMA), do fes­ti­val Re­su­rrec­tion Fest de mú­si­ca me­tal e rock máis im­por­tan­te de Es­pa­ña.

El pre­si­den­te de la Dipu­tación y la al­cal­de­sa de Vi­vei­ro, en la entrada del fes­ti­val

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.