Fer­nán-Ve­llo e An­tón Pu­li­do, en­tre os pre­mios In­sua dos Poe­tas

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura -

Mi­guel An­xo Fer­nán-Ve­llo e An­tón Pu­li­do son dous dos pre­mia­dos es­te ano cos ga­lar­dóns In­sua dos Poe­tas. Os ou­tros dis­tin­gui­dos fo­ron o Cen­tro Par­ti­do do Car­ba­lli­ño en Bue­nos Ai­res, a pla­ta­for­ma Ríos limpos, Car­los Gui­tián, o Dia­rio Cul­tu­ral da Ra­dio Ga­le­ga e o gru­po de tea­tro Ti­ru­le­que. A ce­ri­mo­nia se­rá o día 15 e ho­mea­xea­rá a Car­los Ca­sa­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.