Da­vid e Ma­ría dan­se o «si que­ro» tras va­rias rup­tu­ras

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

Tras dei­xa­lo en re­pe­ti­das oca­sións, un­ha rup­tu­ra dun ano amea­zou con rom­per o seu noi­va­do pa­ra sem­pre. Des­pois dun re­en­con­tro ca­sual, os pro­ta­go­nis­tas do pro­gra­ma de ho­xe xa non qui­xe­ron se­pa­rar­se máis e, des­pois de se­te anos de re­la­ción, Da­vid en­ten­deu na dis­tan­cia que non po­día dei­xar es­ca­par a muller da súa vi­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.