Fer­nán­dez Ro­cha pre­sen­tou a re­nun­cia co­mo edil de Lu­go­no­vo

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

O has­ta o de ago­ra con­ce­llei­ro de Lu­go­no­vo San­tia­go Fer­nán­dez Ro­cha, pre­sen­tou on­te por es­cri­to a súa re­nun­cia, lo­go de ta­mén anun­ciar a me­dia­dos do mes de xu­llo que dei­xa­ría de ser o vo­cei­ro des­ta for­ma­ción no con­sis­to­rio lu­gués. O ex edil re­to­ma de no­vo a ac­ti­vi­da­de edu­ca­ti­va e no pró­xi­mo cur­so exer­ce­rá co­mo mestre no co­le­xio pú­bli­co de Aba­dín. Po­lo de ago­ra non se sa­be quen se­rá o seu subs­ti­tu­to na for­ma­ción á que per­ten­ceu dous anos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.