Mú­si­ca, ma­xia e tea­tro en­che­rán as pra­zas de Lugo es­te ve­rán

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

Mú­si­ca, ma­xia e tea­tro en­che­rán as pra­zas de Lugo es­te ve­rán gra­zas ao pro­gra­ma Ágo­ra Cul­tu­ral, que po­ñen en mar­cha a Depu­tación e o Con­ce­llo de Lugo.

Xu­llo

- 25, 12.00h, Pra­za Maior, ac­tua­ción da Ban­da Mu­ni­ci­pal de Lugo, coin­ci­din­do co Día de Ga­li­cia. - 26, 19.00h, Pra­za Maior, ac­tua­ción do Cuar­te­to da Luca. - 27, 20.00h, Pra­za Cam­po Cas­te­lo, Am­pa­ro Arias.

Agos­to

- 1, 20.00h, Pra­za da Soi­da­de, es­pec­tácu­lo «15 Pri­ma­vei­ras» de Ma­má Cabra. - 2, 12.00h, Pra­za Maior, e 20.00h, Pra­za da Mi­la­gro­sa, Pa­blo Díaz e a Ban­da TIC TAC TOC. - 3, 21.30h, Cam­po Cas­te­lo, Deep Mind. - 4, 21.00h, Pra­za do Cam­po, Ai­ri­ños de Or­ba­zai. - 8, 20.00h, Pra­za da Soi­da­de, es­pec­tácu­lo UP2DOWN da Com­pa­ñía Tras­pe­dian­te. - 9, 12.00h, Pra­za Maior, e 20.00h, Pra­za da Mi­la­gro­sa, Gyo­va­gus de Mir­cro­mi­na tí­te­res. - 10, 20.00h, Cam­po Cas­te­lo, Cy­gne, or­ga­ni­za­do pola Aso­cia­ción Clap. - 10, 21.30h, Cam­po Cas­te­lo, Da­vid Pra­do. - 16, 12.00h, Pra­za Maior, e 20.00h, Pra­za da Mi­la­gro­sa, es­pec­tácu­lo His­to­ria dun ilu­sio­nis­ta, do Ma­go Ra­fa. - 17, 21.30h, Cam­po Cas­te­lo, Fool­ma­kers. - 18, 21.00h, Pra­za do Cam­po, De­van­doi­ra. - 22, 20.00h, Pra­za da Soi­da­de, es­pec­tácu­lo Eki­li­buá da Com­pa­ñía de tea­tro Main­to­mano. - 23, 12.00h, Pra­za Maior, e 20.00h, Pra­za da Mi­la­gro­sa, es­pec­tácu­lo Le Tris­ka In­mo­bi­le de Is­la LeT­ris­ka. - 24, 21.30h, Cam­po Cas­te­lo, Ven bai­lar á Ver­be­na con Cris Vi­la­ri­ño e Da­vi­de Sal­va­do. - 25, 21.00h, Pra­za do Cam­po, Os Va­lu­ros. - 29, 20.00h, Pra­za da Soi­da­de, es­pec­tácu­lo Bon Ape­tit de Tea­tro Gha­za­fel­hos. - 30, 12.00h, Pra­za Maior, e 20.00h, Pra­za da Mi­la­gro­sa, es­pec­tácu­lo «Que­res que cho con­te?» de Pa­li­mo­co Tea­tro. - 31, 21.30h, Cam­po Cas­te­lo, Cla­ve de Fa­do.

Se­tem­bro

- 1, 21.00h, Pra­za do Cam­po, Gran Fo­lia­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.