No­mean a Vidal Ro­ma­ní e Da­río Pra­da co­mo pro­fe­so­res emé­ri­tos

La Voz de Galicia (Lugo) - - Sociedad -

O Con­se­llo de Go­berno da UDC apro­bou o no­mea­men­to de Juan Ra­món Vidal Ro­ma­ní, director do Ins­ti­tu­to Xeo­ló­xi­co Isi­dro Parga Pon­dal, e Da­río Pra­da Ro­drí­guez, ca­te­drá­ti­co de Quí­mi­ca e ex­di­rec­tor do Ins­ti­tu­to Uni­ver­si­ta­rio de Me­dio Am­bien­te, co­mo pro­fe­so­res emé­ri­tos. Tal no­mea­men­to foi­lles da­do co­mo re­co­ñe­ce­men­to á súa tra­xec­to­ria na fa­cul­ta­de de Cien­cias.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.