Ca­fé Qui­jano pre­sen­ta o seu no­vo te­ma

BAMBOLEO 22.10 TVG

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

O pro­gra­ma da Te­le­vi­sión de Galicia da noi­te dos sá­ba­dos, re­ci­bi­rá no es­ce­na­rio ó gru­po Ca­fé Qui­jano. Os ir­máns de León pre­sen­tan o seu no­vo te­ma, Per­do­nar­me, que as­pi­ra a con­ver­ter­se nun dos éxi­tos do ve­rán. Cun són di­fe­ren­te ao ha­bi­tual e acom­pa­ña­dos de Willy, do gru­po Ta­bu­re­te, ce­le­bran o vi­xé­si­mo ani­ver­sa­rio da súa ca­rrei­ra ar­tís­ti­ca con es­te adian­to do seu no­vo dis­co

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.